vlag

   Over de verbanden tussen onze hoogste universele menselijke
waarden en normen en onze hoogste menselijke kwaliteiten.

                 Voor alle pagina’s van deze site: klik op
www.universele-beschaving.nl

          
O v e r z i c h t   v a n   v e r b a n d e n

Hoogste menselijke waarden

Geluk, hoogste menselijke waarde

Zoals gezegd is geluk de allerhoogste menselijke waarde omdat geluk onze hoogste kwaliteit van leven is, en direct verbonden met de essentie van ons menszijn en de ervaarbare zin van ons bestaan.
En daarnaast omdat al onze andere universele menselijke waarden en normen de bedoeling hebben om tot geluk te kunnen komen.

Voorwaarden: De universele waarden van vrede en vrijheid, en daarnaast integriteit, onze hoogste morele kwaliteit.
Echter ook afwezigheid van lijden, zorgen, problemen en negativiteit uit het egocentrisme van anderen of onszelf.

Liefde Onze hoogste menselijke waarde naast geluk.

Voorwaarden: onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit en empathie; alsook openheid en innerlijke kwetsbaarheid. Daarnaast spontaan en natuurlijk respect, onze hoogste sociaal-menselijke waarde.

Vrede  Een van onze hoogste menselijke waarden.

Voorwaarden: onze hoogste menselijke nomen als respect, rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid.
Daarnaast onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheidsbewustheid.

Vrijheid Een van onze hoogste menselijke waarden (alsook norm).

Voorwaarden: onze hoogste menselijke norm van respect, en onze normen als democratie en (grond)wettelijke bepalingen.

Rechtvaardigheid Een van onze hoogste menselijke waarden
(alsook norm en kwaliteit).

Voorwaarden: onze hoogste menselijke norm van respect.
Daarnaast onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, begrip, kennis en inzicht (intelligentie), en verbondenheid, verantwoordelijk- heids-bewustheid en realisme.

Gelijkheid Een van onze hoogste menselijke waarden
(alsook norm).

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarde van respect.
Daarnaast op onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, kennis en inzicht (intelligentie), empathie, en individuele rechtvaardigheid.

Democratie Een van onze hoogste menselijke waarden
(alsook norm).

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarden van respect rechtvaardigheid en gelijkheid.
Daarnaast op onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, intelligentie en individuele rechtvaardigheid.

Universele mensenrechten  Behoren tot onze hoogste
menselijke waarden.

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarden van geluk en respect.

Grondwettelijke waarden Behoren tot onze hoogste
menselijke waarden.

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarden van geluk en respect.

Andere waarden, die voortkomen uit onze meest fundamentele

Solidariteit Zowel sociale waarde als individuele kwaliteit.
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, respect, rechtvaardig- heid en integriteit.
Zij is echter wel een zeer relatieve waarde (denk aan solidariteit met mensen die achter een onjuist of schadelijk ideaal staan)

Veiligheid  Fundamenteel menselijke behoefte, echter ook een norm en een zeer hoge sociale en individuele waarde.
Komt voort uit realisatie van rechtvaardigheid, grondwettelijke normen en waarden, democratie en solidariteit.

Fysieke en mentale gezondheid Zowel individuele, als sociale waarde.
Komen voort uit een juiste manier van leven en samenleven; en zo uit intelligentie, en alle genoemde waarden, normen en kwaliteiten.

Orde  Zowel individuele, als sociale waarde.
Komt voort uit intelligentie, rechtvaardigheid, democratie en (grond)wettelijke waarden en normen.


Verbanden hoogste morele kwaliteiten

Onze hoogste morele kwaliteiten zijn die kwaliteiten, die nodig zijn om onze hoogste menselijke waarden realiseerbaar te maken, en waar al onze overige morele kwaliteiten uit voortkomen.

Integriteit    (hoogste morele kwaliteit)

Integriteit is onze hoogste morele kwaliteit omdat zij de belang- rijkste voorwaarde is voor de realisatie van onze allerhoogste mense- lijke waarden, en omdat zij een voorwaarde is voor alle andere hoogste morele kwaliteiten.

Gevoelens van verbondenheid
Basisvoorwaarde om sociaal te kunnen functioneren; zij impliceren sympathie.

Empathie
Basisvoorwaarde voor spontaan en natuurlijk menselijk respect.

Rechtvaardigheid
Basisvoorwaarde voor vrede, democratie en (grond)wettelijke bepalingen

Verantwoordelijkheids-bewustheid
Voorwaarde voor zuivere democratie, rechtvaardigheid, en om sociaal te kunnen functioneren.

Realisme
Voorwaarde voor rechtvaardigheid en om intelligent te kunnen functioneren.

Intelligentie
Voorwaarde voor rechtvaardigheid, democratie en vrede.

Andere morele kwaliteiten, die voortkomen uit onze meest fundamentele

Creativiteit
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid en intelligentie.

Idealisme
Komt voort uit integriteit, intelligentie en creativiteit en daarnaast uit empathie, gevoelens van verbondenheid, respect en realisme.

Spontaniteit
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie en respect.

Solidariteit (loyaliteit)
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, realisme en respect.

Hulpvaardigheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, realisme en respect.

Betrouwbaarheid
Komt voort uit integriteit, intelligentie en realisme.

Betrokkenheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, intelligentie en realisme.

Dienstbaarheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid en respect alsook uit idealisme.

Begrip
Komt voort uit integriteit, empathie, intelligentie en realisme.

Tolerantie
Komt voort uit inzicht en begrip (intelligentie), empathie, gevoelens van verbondenheid en respect.

Compassie
Komt voort uit integriteit, empathie en gevoelens van verbondenheid.

Vergevingsgezindheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid empathie, intelligentie en realisme.

Opofferingsgezindheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid en integriteit en soms ook uit idealisme.

Vrijgevigheid.
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, empathie en respect.

Waardebesef,
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, intelligentie en realisme en betekent ook respect.

Zorgzaamheid.
Komt voort uit intelligentie, realisme, waardebesef en gevoelens van verbondenheid en respect

Flexibiliteit
Komt voort uit integriteit, intelligentie en realisme.

Moed (het vermogen door angst heen te gaan)
Komt voort uit integriteit, realisme, intelligentie en vaak ook gevoelens van verbondenheid.

Mildheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, begrip en inzicht, (intelligentie) en respect.

Vriendelijkheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid empathie en respect.

Beleefdheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid empathie en respect.

Eerlijkheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, en respect.

Innerlijke bescheidenheid
Komt voort uit integriteit, realisme, gevoelens van verbondenheid en respect.

Onthechtheid (mate van (on)belangrijkmaking van bezit)
Komt voort uit intelligentie en realisme.

aanvaardings-vermogen
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Geduld
Komt voort uit realisme en intelligentie.

Matigheid
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Doelbewustheid
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Toewijding, totaliteit
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, intelligentie en idealisme.

Zelfdiscipline
Komt voort uit realisme en intelligentie.

Standvastigheid, doorzettingsvermogen
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Properheid
Komt voort uit intelligentie, realisme en creativiteit.

Ordelijkheid
Komt voort uit intelligentie, realisme en creativiteit.

Verbanden hoogste morele normen

Functie van onze normen

De functie van onze morele normen is om onze hoogste menselijke waarden te beschermen en te consolideren.
Onze morele normen zijn in het algemeen bepalend voor waar we in ons gedrag of handelen grenzen overschrijden.

Respect, onze meest fundamentele norm

Respect is onze meest fundamentele norm, omdat al onze andere universele menselijke normen op haar gebaseerd zijn.

Vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, democratie, universele mensen- rechten en onze (grond)wettelijke bepalingen zijn alle gebaseerd op ons respect voor de andere mens.

Spontaan en natuurlijk menselijk respect is echter het gevolg van integriteit, empathie en gevoelens van menselijke verbondenheid; onze meest fundamentele morele kwaliteiten.

Vrijheid als norm

Om vrijheid als een van onze hoogste menselijke waarden te kunnen handhaven is het ook nodig vrijheid te benoemen tot een fundamen- tele norm.
Echter ook zijn voor vrijheid belangrijk: respect, onze meest funda- mentele norm, en onze andere fundamentele normen van
rechtvaar- digheid, gelijkheid, democratie, universele mensenrechten en onze (grond)wettelijke bepalingen.

Rechtvaardigheid als norm

Ook om rechtvaardigheid als een van onze hoogste menselijke waarden te kunnen handhaven is het nodig haar te benoemen tot norm.
En ook zijn hiervoor weer belangrijk, respect, onze meest fundamen- tele norm, en onze andere fundamentele normen van
gelijkheid, democratie, universele mensenrechten en onze (grond)- wettelijke bepalingen.

Gelijkheid als norm

Ook om gelijkheid zo veel mogelijk als fundamentele sociale waarde te kunnen beschermen is het goed haar te benoemen tot norm.

Onze gelijkheidsnorm komt in eerste instantie voort uit onze funda- mentele respectsnorm; denk maar aan onze grondwet  met haar verbod op discriminatie, dat ook op respect gebaseerd is.

En ook is gelijkheid een basis-norm ten aanzien van alle andere wetgeving en rechtspraak.

Fundamentele menselijke gelijkheid is tevens een basis-norm voor de internationaal erkende universele rechten van de mens.

Democratie als norm

Ook weer om haar als waarde te beschermen is het goed democratie te benoemen tot een morele norm.

Zij komt voort uit onze vrijheids- rechtvaardigheids- gelijkheids- en respectsnorm.

Mensenrechten en onze wettelijke bepalingen

Zij zijn reeds algemeen aanvaarde normen, die echter ook alle voortkomen uit onze meest fundamentele universele waarden en normen.

Geen normen zijn . . .

Onze hoogste menselijke waarden van geluk, liefde en vrede kunnen we moeilijk benoemen tot norm, omdat zij spontane en individuele ervaringen zijn.
Zij vormen het resultaat of de uitkomst van al onze andere waarden, normen en morele kwaliteiten.

Toekomst Turkije in handen van een man Erdogan!! Zijn opvolgers .? Toekomst erg onzeker !

epa05910633 Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) cast his vote with his grandson Mehmet Akif (C) as his wife Emine (2-L) and granddaughter Mahinur (2-L, front) acompany him at a polling station for a referendum on the constitutional reform in Istanbul, Turkey, 16 April 2017. The proposed reform, passed by Turkish parliament on 21 January, would change the country's parliamentarian system of governance into a presidential one, which the opposition denounced as giving more power to Turkish president Recep Tayyip Erdogan. EPA/TOLGA BOZOGLU

epa05910633 Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) cast his vote with his grandson Mehmet Akif (C) as his wife Emine (2-L) and granddaughter Mahinur (2-L, front) acompany him at a polling station for a referendum on the constitutional reform in Istanbul, Turkey, 16 April 2017. The proposed reform, passed by Turkish parliament on 21 January, would change the country’s parliamentarian system of governance into a presidential one, which the opposition denounced as giving more power to Turkish president Recep Tayyip Erdogan. EPA/TOLGA

Erdogan brengt stem uit: ‘Ik geloof in het democratisch gezond verstand van mijn volk’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag in Istanbul zijn stem uitgebracht in het referendum dat zijn macht aanzienlijk moet uitbreiden. Hij zei dat de volksraadpleging ‘geen gewone stemming’ is, maar ‘een keuze voor verandering en omvorming’ van het bestuurssysteem.

Door: Redactie 16 april 2017, 12:35 – Bron: ANP/AP

Lees verder

Turkije vandaag Turkse macht in autoritaire richting is afgegleden.

Praat met best veel mensen, velen zeggen Turkije is voor mij als vakantieland over en uit. Zo denk ik er ook over.

IMG_3042

Analyse
10 uur geleden Leestijd 4 minuten
Deze zondag stemt Turkije voor meer bevoegdheden voor president Recep Tayyip Erdoğan. Ondertussen sluit het land journalisten, activisten en intellectuelen op. Onder hen de prominentste onderzoeksjournalist van Turkije, mijn collega en goede vriend Ahmet Şık. Zijn zaak laat zien hoe autoritair Turkije is geworden.
Deze Turkse journalist schreef voor De Correspondent, zit nu vast en laat zien hoe Turkije afglijdt
Journalist, gespecialiseerd in Turkije

Zeynep ŞENTEK

Bezoekers van een bijeenkomst voor supporters van het referendum in Istanbul op 15 april, 2017. Foto: Bloomberg / Getty Images
Ahmet Şık, de prominentste onderzoeksjournalist van Turkije en mijn collega en goede vriend, werd op 31 december gearresteerd. Hij wordt verdacht van het maken van ‘propaganda voor een terroristische organisatie’ en ‘het beledigen van de Turkse republiek, de rechterlijke macht, het leger en de veiligheidsdiensten.’

Şık,
Lees hier de verhalen van Ahmet Şik voor De Correspondent terug. die eerder voor De Correspondent schreef, zit sindsdien vast en het is moeilijk om met hem in contact te komen. Afgelopen week mocht hij dan uiteindelijk in het openbaar verschijnen. Niet als vrij man, maar als gedaagde in een rechtszaak tegen televisiestation OdaTV, die al zes jaar duurt.

Zijn zaak benadrukt hoe de Turkse macht in autoritaire richting is afgegleden.

Hoe deze rechtszaak uit de hand liep

Deze zaak begon in 2011, toen Şık en zijn collega’s ervan werden beschuldigd onderdeel te zijn van een geheime terroristische organisatie, die later fictief bleek te zijn. Dit gebeurde in een tijd waarin de
Lees hier een uitleg van Ahmet Şik over de Gülenbeweging. Gülenbeweging en Erdoğan nog samenwerkten om journalisten, intellectuelen en activisten op te sluiten.

Şık werd destijds vrijgesproken. Met dertien andere gedaagden mocht hij zich een laatste keer uitspreken over de zaak. En terwijl zij allemaal onmiddellijk vroegen om vrijspraak, greep Şık, die rechtstreeks vanuit de gevangenis naar de rechtbank was gekomen, de gelegenheid aan om het Turkse gerechtelijke systeem te bekritiseren. Hij zei:

‘Deze rechtbank is symbool geworden van het kerkhof van gerechtigheid. De grafdelvers zijn de rechters en aanklagers zelf. Als je deze rechtbank binnenloopt, zie je een standbeeld van Vrouwe Justitia met een weegschaal. Deze weegschaal staat blijkbaar symbool voor gerechtigheid. Maar het is een feit dat zij niets weegt voor mensen die gerechtigheid zoeken in dit kerkhof.’

‘Deze rechtbank is symbool geworden van het kerkhof van gerechtigheid’
Toen Şık de zaal verliet om naar zijn cel terug te keren,
Op The Black Sea kun je meer lezen over deze dag. riep zijn achterban: ‘Ahmet zal worden vrijgelaten en weer schrijven!’

Hier kunnen alle 134 opgesloten Turkse journalisten op bouwen: een handvol collega’s en vrienden die naar hun hoorzittingen komen en steunbetuigingen roepen, zodat ze zich niet alleen hoeven te voelen. Niet dat het helpt, maar het is de enige steun die ze hebben.

Maar Şık was nog niet klaar met zijn betoog. Terwijl hij een gevangenisbusje in werd gesleept door de militaire politie, richtte hij zich tot de menigte en zei: ‘Deze beslissing moet een les zijn voor alle rechters en aanklagers. Ooit zullen we een leven hebben waarin de lach van onze kinderen echt is. Deze maffia-overheid, dit georganiseerde kwaad, zal het einde krijgen dat ze verdient.’

Hoe Ahmet Şık zich blijft verzetten

Dergelijke kritiek uiten in een Turkse rechtbank vereist lef. Maar dat doet Şık al twintig jaar als onderzoeksjournalist: hij zegt waar het op staat. En hij heeft het nooit bij het verkeerde eind gehad.

Şık is een zeldzame stem te midden van alle Turkse intellectuelen, activisten en journalisten. Ga maar na: als meer dan 105.000 mensen ervan worden verdacht lid te zijn van de Fethullahistische Terreurorganisatie (FETÖ), die als officiële staatsvijand én als verantwoordelijke voor de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016 wordt aangewezen, dan regeert de angst.

Niemand durft meer iets kritisch te zeggen als de minister van Justitie trots aankondigt dat meer dan 41.000 mensen gearresteerd zijn vanwege hun vermeende connectie met terrorisme in het land. Duizenden ambtenaren, dokters, academici, bestuurders en leraren zijn ontslagen. Turkse burgers verlinken hun landgenoten nu ook. De Turkse inlichtingendienst Millî İstihbarat Teşkilatı (MIT) zegt in 2016 door
65.000 mensen, schreef Financial Times, hebben de MIT gecontacteerd. 65.000 mensen te zijn gecontacteerd met belastende informatie over hun vrienden, buren en collega’s.

Wat het referendum voor Turkije betekent

Onder deze omstandigheden gaat Turkije nu een nieuw referendum over een presidentieel systeem in.

Als het ja-kamp wint, betekent dat dat Turkije in plaats van een parlementair, een presidentieel systeem wordt. De president krijgt dan veel meer controle over de wetgevende macht en mag ministers benoemen en ontslaan. En Erdoğan zou tot 2029 president kunnen blijven als hij dat wil.

‘Zeynep,’ zei hij tegen me, ‘fascisme keert altijd terug’
Nu lijkt hij vooral bang. Ja en nee gaan gelijk op in de peilingen. In plaats van dat hij als redelijke politicus uitlegt waaróm we dit systeem nodig hebben, schreeuwt hij vanaf televisie dat alle nee-stemmers terrorisme en
De Turkse (kritische) website Diken schreef hierover. staatsgrepen steunen. Mensen die nee-flyers uitdelen worden opgesloten. En als ze niet opgesloten worden, worden ze in elkaar geslagen door
Veel nee-stemmers zijn in elkaar geslagen, zo is ook te lezen op deze Turkse website Bianet. Erdoğansympathisanten.

Dit referendum is een finale voor Erdoğan én voor de mensen die zo hard hebben gewerkt om Turkije tot goed functionerende democratie om te vormen. Mensen zoals Ahmet Şık. Maar Erdoğans macht is zo sterk, dat het nog maar de vraag is wat het land te wachten staat bij een ‘nee.’

Het zal hem waarschijnlijk nog resoluter maken. Kijk maar naar de parlementsverkiezingen in 2015: de AKP-partij van Erdoğan verloor voor het eerst in jaren zijn absolute meerderheid in het parlement en slaagde er niet in om een regering te vormen. Hierop schreef Erdoğan nieuwe verkiezingen uit en haalde hij – na een keihard offensief tegen de Koerden – wél de meerderheid van de stemmen.

Aan de andere kant menen
Dit is een voorbeeld van zo’n commentaar in The Times. commentators dat de ultieme droom van Erdoğan, een presidentieel systeem, hem weleens tot kalmte kan manen. Een naïef en gevaarlijk argument. Elke keer als ik het hoor, denk ik aan Şık. ‘Zeynep,’ zei hij tegen me, ‘fascisme keert altijd terug.’

Dit artikel werd uit het Engels vertaald door Maaike Goslinga.

Lees ook:
Erdogan kan met het Turkse referendum zijn macht vergroten. Deze ondergedoken militairen vertellen wat er nu al gebeurt
Het Turkse referendum van deze zondag kan Recep Tayyip Erdogan meer macht geven. Ondertussen versterkt de Turkse president op andere fronten de greep op zijn bevolking. Ik bezocht vijf Turkse militairen die moesten onderduiken en vrezen voor hun familie.
Lees het verhaal van Ludo Hekman hier terug

Erdogan verkiest megaprojecten boven democratie (en zo ziet dat eruit)
Wat gebeurt er met de welvaart als de democratie wordt afgebroken? Deze vraag is in de veertien jaar dat Recep Tayyip Erdogan Turkije regeert, beantwoord. De Turkse president verkoos mega-bouwprojecten boven het lastige democratiseringsproces, met fotograaf Ahmet Polat breng ik de kwalijke gevolgen in beeld.
Lees het verhaal van Erdal Balci hier terug
26 × gedeeld
10 uur geleden
In gesprek
Heb je vragen aan mij? Stel ze in het Engels, dan kan ik passend reageren.

Zeynep ŞENTEK
Journalist, gespecialiseerd in Turkije
Leden kunnen hun kennis delen onder onze stukken. Wil je ook bijdragen?

ARD-Korrespondent Schramm:”Früher wurde ich beneidet”

ARD-Korrespondent Schramm:“Früher wurde ich beneidet”

Seit sieben Jahren leitet Michael Schramm das ARD-Studio Istanbul – in dieser Zeit hat sich nicht nur die Türkei gewandelt, sondern auch die Berichterstattung: Fragen der Pressefreiheit, eine zunehmend restriktive Regierung und die Gefahr von Anschlägen erschweren die journalistische Arbeit vor Ort.

Von: Michael Schramm

Stand: 11.04.2017 |Bildnachweis

Terroristen willen drone met bom. Drones met explosieven kunnen gebruikt worden voor aanslagen in het Westen.

 

 Archieffoto

Archieffoto
Foto: Amaq News Agency

Terroristen willen drone met bom

3 uur geledenSilvan Schoonhoven

AMSTERDAM – Drones met explosieven kunnen gebruikt worden voor aanslagen in het Westen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is bezorgd over het ’innovatieve vermogen’ van Islamitische Staat. IS-mediakanalen verheerlijken het gebruik van bomdrones, die in Syrië en Irak al met succes zijn toegepast.

Archieffoto
Foto: Amaq News Agency

Terroristen willen drone met bom

3 uur geledenSilvan Schoonhoven

AMSTERDAM – Drones met explosieven kunnen gebruikt worden voor aanslagen in het Westen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is bezorgd over het ’innovatieve vermogen’ van Islamitische Staat. IS-mediakanalen verheerlijken het gebruik van bomdrones, die in Syrië en Irak al met succes zijn toegepast.

Dat staat in het nieuwe Dreigingsbeeld van de NCTV, dat vandaag wordt gepresenteerd. De kans op een aanslag blijft reëel, zegt de NCTV. Niet alleen IS blijft een bedreiging voor de veiligheid in het Westen. Ook al-Qaeda, die de nadruk legt op grootschalige en complexe aanslagen, is nog steeds een factor van belang.

Conflict Turkije

Er zijn nog meer bedreigingen voor Nederland, zoals het conflict met Turkije. „Bij veel Turkse Nederlanders was sprake van onbegrip en woede over de Nederlandse maatregelen. Het feit dat personen die ’nee’ gaan stemmen bij het referendum door Turkse bewindslieden tot terroristen worden bestempeld, kan groepen Turkse Nederlanders tegen elkaar op zetten. Hoewel de Nederlandse aanpak gericht is op de-escalatie, kunnen de gebeurtenissen op de langere termijn bij groepen Turkse Nederlanders leiden tot anti-Nederlandse opvattingen. Aan de andere kant kunnen ook anti-Turkse sentimenten toenemen.’’

Dat staat in het nieuwe Dreigingsbeeld van de NCTV, dat vandaag wordt gepresenteerd. De kans op een aanslag blijft reëel, zegt de NCTV. Niet alleen IS blijft een bedreiging voor de veiligheid in het Westen. Ook al-Qaeda, die de nadruk legt op grootschalige en complexe aanslagen, is nog steeds een factor van belang.

Conflict Turkije

Er zijn nog meer bedreigingen voor Nederland, zoals het conflict met Turkije. „Bij veel Turkse Nederlanders was sprake van onbegrip en woede over de Nederlandse maatregelen. Het feit dat personen die ’nee’ gaan stemmen bij het referendum door Turkse bewindslieden tot terroristen worden bestempeld, kan groepen Turkse Nederlanders tegen elkaar op zetten. Hoewel de Nederlandse aanpak gericht is op de-escalatie, kunnen de gebeurtenissen op de langere termijn bij groepen Turkse Nederlanders leiden tot anti-Nederlandse opvattingen. Aan de andere kant kunnen ook anti-Turkse sentimenten toenemen.’’

Eisen Tillerson leiden tot verzet bij NAVO: ‘Het is een zootje bij de Amerikanen’ Defensiebudget van Europeanen moet naar 2 procent van BBP

Rex Tillerson tussen Jens Stoltenberg en Boris Johnson in.
Rex Tillerson tussen Jens Stoltenberg en Boris Johnson in. © PHOTO NEWS

Eisen Tillerson leiden tot verzet bij NAVO: ‘Het is een zootje bij de Amerikanen’

Defensiebudget van Europeanen moet naar 2 procent van BBP

Hogere defensieuitgaven, meer doen tegen terrorisme, de boodschap van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson leidde tot verzet bij de NAVO-bondgenoten. ‘Het is een zootje bij de Amerikanen.’

Elke avond om 20.30 het laatste nieuws en alvast zes artikelen uit de krant van morgen in uw mailbox? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Europa moet bij de NAVO-top in mei, waarbij de Amerikaanse president Donald Trump aanwezig is, concrete besluiten nemen over het verhogen van de defensie-uitgaven. Ook moet Europa bekijken of het meer kan doen aan het bestrijden van terroristen in Syrië en Irak. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, vrijdag gezegd bij zijn eerste NAVO-optreden.

Even was onzeker of hij zou komen, maar toen Tillerson er eenmaal was, toverde hij een lijstje met eisen uit zijn zak die meteen tot gekreun en verzet leidden onder de bondgenoten, vooral bij Duitsland. Tillerson wil dat de Europeanen bij de NAVO-top op 25 mei besluiten werk te maken van eerdere NAVO-afspraak om voor 2024 de defensiebestedingen te verhogen tot 2 procent van het bruto binnenlandse product. Tot nu toe voldoen pas vier Europese NAVO-landen aan die norm.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson (rechts) in gesprek met zijn Britse collega Boris Johnson vrijdag in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson (rechts) in gesprek met zijn Britse collega Boris Johnson vrijdag in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. © AFP

Minister Koenders sprak over een Amerikaanse ‘suggestie’ waarover nog niets besloten is

De Duitse minister Sigmar Gabriel protesteerde. ‘2 procent komt neer op militaire uitgaven ter hoogte van 70 miljard euro. Ik ken geen Duitse politicus die meent dat dit haalbaar of wenselijk is.’ Minister Koenders liet in het midden of Nederland gaat werken aan een nationaal plan ter verhoging van de defensieuitgaven. Hij sprak over een Amerikaanse ‘suggestie’ waarover nog niets besloten is.

Ook de Amerikaanse druk voor een grotere rol van de NAVO in de strijd tegen Islamitische Staat en andere extremisten in Syrië en Irak stuitte op weinig enthousiasme. Niemand zit te wachten op het sturen van grondtroepen. NAVO-chef Jens Stoltenberg benadrukte vooral te denken aan meer trainingen voor lokale strijdkrachten.

Tillerson afwezig

Tillerson heeft naar verluidt geen contact met de beroepsdiplomaten op zijn ministerie

De bondgenoten worden deze dagen zwaar op de proef gesteld. Een paar weken geleden werd eerst bekend dat Tillerson verstek zou laten gaan op de traditionele voorjaarsvergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. Hij gaf voorrang aan ontmoetingen met de leiders van China en Rusland. Die hoogst ongebruikelijke stap versterkte bij zijn NAVO-collega’s de angst dat de alliantie onder de nieuwe president Trump geen prioriteit meer heeft.

Alleen door de tweedaagse lentezitting te vervroegen en tot een dag in te korten, kreeg men gedaan dat Tillerson alsnog naar Brussel kwam. Daar bezwoer hij dat de Verenigde Staten zich gebonden blijven voelen aan de verplichting Europa te verdedigen, met name in het oosten aan de grens met het Rusland van de door Trump bewonderde Poetin. Toch blijft bij de bondgenoten het gevoel dat ze in de wereldpolitiek van hoofdprogramma tot voorprogramma zijn gedegradeerd.

Op het hoofdkwartier wordt volop geklaagd. ‘Het is een rotzooitje bij de Amerikanen’, zegt een diplomaat. Tillerson overlegt naar verluidt alleen met kleine groep vertrouwelingen die nieuw zijn op zijn ministerie. Hij heeft geen contact met de beroepsdiplomaten daar.

Sommigen vrezen dat de onrust in EU en NAVO de Russen in de kaart speelt

Zo schuurt het aan alle kanten binnen de westerse samenwerking. En niet alleen vanwege Tillersons stekelige NAVO-debuut in Brussel. Twee dagen eerder zegde in dezelfde stad voor het eerst een land zijn lidmaatschap van de Europese Unie op. De Britse uittreding is een zware klap voor het multilaterale bouwwerk dat het Westen na de Tweede Wereldoorlog optrok ter bevordering van vrede, veiligheid en voorspoed.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson bezwoer vrijdag dat de Britse steun voor de verdediging van Europa ‘onvoorwaardelijk’ blijft. Anderen vrezen echter dat de onrust in EU en NAVO de Russen in de kaart speelt.

Volg en lees meer over:

Frauke Petry zaait verwarring over aanblijven als AfD-leider! EN AfD-bestuur wil toch van Höcke af

Frauke Petry zaait verwarring over aanblijven als AfD-leider

Duitse politiek

De anti-immigratiepartij AfD wordt geplaagd door interne ruzies en dalende cijfers in opiniepeilingen.

AfD-leider Frauke Petry bij een persconferentie begin maart.Foto Reuters

Lees verder

Het religieuze fanatisme van GroenLinks is niet ongevaarlijk

klaver

Het religieuze fanatisme van GroenLinks is niet ongevaarlijk

De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer is anders dan de partij, ziet Afshin Ellian. De kwestie rond Anne Fleur Dekker heeft GroenLinks eraan herinnerd hoe fanatiek de linkse kerk is.

Lees verder

Weg naar Brexit is voor zowel Londen als Brussel bezaaid met dynamiet en valkuilen

Het huwelijk lijkt gestrand .Ze willen niet met en niet zonder elkaar, maar zijn wel tot elkaar veroordeeld met 27 volwassen kinderen inmiddels. 

Barrow laat Tusk achter met de brief.
Barrow laat Tusk achter met de brief. © EPA

Weg naar Brexit is voor zowel Londen als Brussel bezaaid met dynamiet en valkuilen

Het wordt een scheiding in slowmotion, met een miljoenenpubliek. De echtgenoten willen geen scènes maar scenario’s, geen drama maar dramaturgie: het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, woensdag eindelijk door de Britse premier May ingediend, wordt ingebed in een disciplinerend onderhandelingskader. Noch Brussel, noch Londen heeft er belang bij de Brexit te laten ontsporen in een verbale en financiële oorlog.

Lees verder

Brexit: waarom de Britten altijd zullen verliezen