Ik ben liberaal en tevreden. Ik stem VVD Veilig Voorwaarts Doorgaan. Sporters eet voldoende fruit!! en Goud, Zilver of Brons, allen Gefeliciteerd

Politiek is sport? Maar is sport ook politiek?  Vroeger niet maar vandaag zeker wel een beetje of heel veel beetjes.  Goud , Zilver , Brons, voor iedere plak gefeliciteerd. Geen plak ook Gefeliciteerd voor inzet en deelname.

rio 2016CUOkay voor alle sporters < : /gefeliciteerd /Verjaardag

Kosmopolitische elite stuurt aan op volksopstand ‘De Nederlander als kop van jut: in dit alles zijn voortekenen van een revolutie te zien’

tpoVandaag 17=8=2016

Kosmopolitische elite stuurt aan op volksopstand

‘De Nederlander als kop van jut: in dit alles zijn voortekenen van een revolutie te zien’

‘Met een hoofddoek om en ‘ikke niet snap’ bereik je meer in dit land dan met hard werken en netjes je rekeningen en belastingen betalen

’‘Gaat het over de politieke islam? Dan wordt er gefronst want zo’n onderwerp is niet politiek opportuun’

Publicist Aysso Reudink analyseerde in een boeiend artikel wat er vandaag de dag mis is met de politiek. In een notendop: het economisch systeem is machtiger geworden dan het politiek bestel. Volksvertegenwoordigers kunnen hierdoor minder “cadeautjes uitdelen”, wat ten koste gaat van hun maatschappelijke status. Er blijven ‘losers’ over en losers trekken andere losers aan.

In de visie van John Maynard Keynes – populair na de Tweede Wereldoorlog – nam de overheid het voortouw in de economie. “De overheid investeerde fors in de economie en fungeerde zodoende als vliegwiel”, schrijft Reudink. Toen kwamen Reagan, Thatcher en het globalisme. Bedrijven maakten zich los uit de burgerlijke nationale culturen en vertakten zich over de hele wereld. Dit ging gepaard met een visie op de mens als universele consument, want de hele wereld moest klant kunnen zijn. De economische mondialisering ging samen met een politieke mondialisering: denk aan instituties als IMF, het Internationaal Strafhof, de EU en de VN. Elites die niet langer cadeautjes kunnen uitdelen vinden afleidingsmanoeuvres. Zo wakkerde Obama onvrede over ‘institutioneel racisme’ aan in de VS.

‘Met een hoofddoek om en ‘ikke niet snap’ bereik je meer in dit land dan met hard werken en netjes je rekeningen en belastingen betalen’

Ontworteld wereldburgerschap

De patriottische nationale waarden, die Reagan en Thatcher nog uitdroegen, werden ingeruild voor een ontworteld wereldburgerschap. Want iedereen die een Starbucks binnenwandelt moet zich even in New York kunnen wanen. Kerstbomen worden uit de corporate branding weggewerkt en paaseieren heten plots ‘verstopeieren’. Zo bewerkstelligden Reagan en Thatcher iets wat zij niet voorzagen: het materialistische mensbeeld van hun oude marxistische vijanden won alsnog – nu via het globalisme van een wereldwijde markt. Dit is wat Reudink met zoveel woorden constateert: “Het internationale kapitaal bepaalt het politieke speelveld en beslist over het lot van de maatschappij en haar burgers. Het politieke primaat is verworden tot een farce.”

Twee relevante werken over deze kwestie zijn Post-Democracy (2004) van Colin Crouch, en The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy (1994) door Christopher Lasch. Crouch legt uit dat Westerlingen gewoon zijn om op grond van ons burger-zijn, ons lidmaatschap van de politieke gemeenschap, recht te hebben op goede publieke voorzieningen. Op dit burgerschapsbegrip maken politici aanspraak in hun debatten, maar gegrondvest wordt het nooit. Want het is onduidelijk waar dit recht precies voor staat in een samenleving die op commerciële nutsmaximalisatie is gericht. Dit is een probleem want het ‘burgerschapsdenken’ is politiserend, terwijl het governance-model dat overheidsdiensten duidt in termen vanrendement en vraag en aanbod een gedepolitiseerd managementmodel is.

Kosmopolitische zelfselectie

Lasch ging nóg dieper en bracht het vraagstuk terug tot sociale mobiliteit. Naarmate de commerciële cultuur meer wereldwijd vervlochten raakt, worden lokale culturen tot obstakels. Dit leidt tot zelfselectie van een groepje global citizens. Wie wil doorbreken als lobbyist of consultant moet verhuizen naar Brussel – wie naar Brussel verhuist, verliest de banden met jeugdvrienden die minder goed zijn terechtgekomen. Ook kun je dan geen mantelzorg verrichten voor je ouders. Je kinderen breng je naar de crèche – generaties leven steeds meer gescheiden van elkaar. Je krijgt vanzelf een wereldbeeld waarin je het normaal vindt dat de overheid en winstbedrijven een grote rol hebben in opvoeding en ouderenzorg. Dit soort mensen komen samen in de politiek: daar maken zij dit wereldbeeld tot beleid.

Deze kosmopolitische zelfselectie zie je al heel vroeg: neem jongeren die naar Bolivia gaan om straatkinderen te helpen, in plaats van een potje te kaarten met hun bejaarde buurvrouw die weduwe is. Bolivia staat natuurlijk beter op je CV – je moet maar net de connecties hebben om zo’n reis te kunnen maken. En je moet vrijgesteld zijn. Als jouw ouders geen nanny kunnen betalen om je gehandicapte broer te verzorgen, kun je dus niet mee.

Niet politiek opportuun

Op lange termijn zien we deze mensen loskomen van de lokaliteit: bankiers vermenigvuldigen eindeloos cijfers op een computerscherm en noemen dat geld – Europese ambtenaren doen alsof cultuurverschillen geen invloed hebben op beleid. Beide types zijn symboolanalisten – ze staan los van de reële wereld die eindig en uitputbaar is. De één is commercieel en de ander overheid, maar beide types concentreren de macht dáár waar er alleen mensen bij kunnen die zijn ingevoerd in de kosmopolitische newspeak-taal – ‘public affairs’ noemen we dat. Wie ziet dat voormalig Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso nu werkt voor Goldman Sachs kan niet meer om deze gevolgtrekking heen.

‘Gaat het over de politieke islam? Dan wordt er gefronst want zo’n onderwerp is niet politiek opportuun’

Deze incrowd selectie van ‘leiders’ – of het nu om politiek gaat, om het bedrijfsleven, de cultuursector of de media – zal slechts erger worden. We zien het al met kinderloze leiders als Angela Merkel, die geen benul hebben van wat de huidige massamigratie betekent voor het volk. Politieke scoutingcommissies zoeken ook doelgericht naar mensen met dit kosmopolitische temperament: de ultieme volksvertegenwoordiger is de man of vrouw die altijd joviaal blijft lachen. Die op een feest komt binnenlopen, je op de schouders slaat en voordat je het weet weer moppen staat te tappen bij de volgende groep. Gaat het over de politieke islam, over de veranderende bevolkingsopbouw of de bodemloze schuldcreatie door banken en overheden? Dan wordt er gefronst want zo’n onderwerp is niet politiek opportuun.

Schip en wal

Zoals Lasch in 1994 voorspelde: voor de globale economie is lokaliteit een obstakel, en dus heeft ook de ultieme regeerder geen lokaliteit meer. De volmaakte CEO wordt van Washington naar Amsterdam overgezet en blijft precies even goed functioneren. De einduitkomst is dan ook een volk dat geen specifieke eigenheden meer heeft, zoals Alexis de Tocqueville dat al in Democracy in America (1840) omschreef. Het ultieme eindproduct is de ‘wereldburger’ als onbeschreven blad, zonder ruggengraat of specifiek karakter: een wankele en fluïde identiteit die voortdurend met consumptieproducten moet worden gevoed.

Waar Aysso Reudink zich echter niet over uitliet is dat als het schip de wal niet keert dan de wal het schip keert. Ik signaleer al voortekenen daarvan.

Sociale mobiliteit

Na aanleiding van mijn vorige essay werd ik aangeschreven door een verzorgde Hollandse jongeman van 26 jaar, die voortdurend wordt afgewezen voor fabrieks- post- en schoonmaakwerk onder het motto ‘te oud’; zelfs op zeer net geschreven brieven volgt vaak geen reactie. Uit arren moede werd hij zelfstandig ondernemer en vroeg huursubsidie aan: sindsdien ligt de belastingdienst dwars. Zijn Surinaamse en Marokkaanse kennissen zeggen inmiddels hetzelfde: “Met een hoofddoek om en ‘ikke niet snap’ bereik je meer in dit land dan met hard werken en netjes je rekeningen en belastingen betalen.”
Zijn relaas deed me al met al denken aan deze goede brief.

Ik noem dit voorbeeld omdat het de kloof tussen elite en burgerij perfect toont. “Dit volk stemt toch al extreemrechts, hen kan ik niet meer redden, dus hoef ik niets voor hen te doen.” Zo zullen Merkel en Martin Schulz denken over de werkeloze textielarbeider die is weggeconcurreerd door een Chinees aan de andere kant van de aarde. Daarbij zien we een hoge verborgen jeugdwerkeloosheid: kinderen uit de hogere middenklasse worden tot een nieuwe generatie onderklassers via een eindeloze serie van flexbanen en slecht betaalde stages. Tijdens hun stage concurreren jongeren loondrukkend met degene die het diploma bezit waar zij naartoe werken. Dan is het de vraag wie het meeste centjes van thuis meebrengt – zo zijn we weer terug bij het vraagstuk over sociale mobiliteit.

Krimpende middenklasse, groeiende radicalisering

Tegelijk kent Nederland een laag besteedbaar inkomen voor West-Europa, wat altijd slecht is voor een middenklasse. Dan doen mensen hun inkopen bij de goedkoopste aanbieder – dat is een producent met schaalvoordeel en dus niet de lokale slager of bakker.

Martin Ford schreef in De opmars van Robots (2016) dat machines niet alleen meer laaggeschoolde spierkracht-banen overbodig maken, maar nu ook middenklasse denkkracht-banen. Een grote middenklasse hield Nederland politiek stabiel. Bovendien is de middenklasse de enige weg tot maatschappelijke integratie, dus krimpt de middenklasse dan groeit de radicalisering.

Wat de opkomst van robots betreft vertelde een bestuurder op een politieke bijeenkomst trots over experimenten met de Google-auto. Ik zei: prima, wetenschappelijke vooruitgang willen we niet tegenhouden. Maar heb je ook nagedacht wat je verhaal gaat zijn aan die chauffeur, die in de toekomst geen werk meer heeft? Want die vindt nu nog net als wij dat mensen netjes moeten werken voor hun geld – dat is ook het voorbeeld dat hij zijn kinderen geeft. De vraag stellen is hem beantwoorden: natuurlijk dacht die politicus daarover niet na – na de volgens verkiezingscyclus zit er weer een andere pief. En dus is het dilemma ook voor die ander.

Realtistisch temperament

We zien dus: minder banen met meer economische vluchtelingen (60 procent aldus Frans Timmermans), een stijgende staatsschuld die door een sterk vergrijzende natie niet op te hoesten is, plus een grote groep jongeren die wordt opgeleid voor beroepen waarin ze nooit werk zullen vinden. Zij gaan er hard achterkomen dat het systeem hen dromen heeft verkocht en leugens heeft opgespeld. Overbodige diploma’s voor overbodige banen: overbodige mensen dus, die wél hun hele jeugd hebben gehoord dat ze uniek en onmisbaar zijn.

Tel dit op bij een burger die zich steeds meer moet verenigen om te ‘participeren’, omdat de overheid minder diensten levert… En tegelijk mag die Nederlandse burger geen verenigende identiteit hebben want dat zou ‘chauvinistisch’, ‘xenofobisch’ en ‘fascistisch’ zijn naar andere groepen toe. De Nederlander die alles ‘volgens het boekje’ wil doen blijft dus over als kop van jut. In dit alles zijn voortekenen van een revolutie te zien.

Gaan we leiders eisen met een ander temperament, dan is er al veel gewonnen. Niet meer dit kosmopolitische temperament van de elevator pitchende ‘wereldburgers’ en joviale tsjakka-goeroes, maar een grondig, geaard en realistisch temperament. Zo niet, dan zal het lachen hen snel vergaan…

‘Er is een veenbrand en die woedt van jewelste’ ​De meest uitgesproken advocaat van Nederland over de Islam…….

In mijn mailbox met het verzoek te plaatsen weblogvanjou!!

Veenbrand 3

Er is een veenbrand en die woedt van jewelste’
​De meest uitgesproken advocaat van Nederland over de Islam, politieke correctheid en hoe hij zich zorgen maakt over de toekomst: ‘in mijn strafrechtpraktijk merk ik dat het helemaal niet goed komt. Sterker nog, het wordt steeds erger​.’

DOOR ERIK KUIPERS14/08/16
511
‘Als je jezelf aanzet om een kritische beschouwing te wagen over de manier waarop het er over vijftig jaar aan toe is, en ik wist dat ik nog vijftig jaar te leven had, dan zou je bijna in opstand moeten komen, om te voorkomen dat – wat ik denk dat zich dan heeft voltrokken – te voorkomen.’

Hoe ziet die veenbrand, zoals u het noemt, eruit?

‘Dat is de Islam en dat vind ik doodeng. Als overal waar de Islam opduikt en zich manifesteert, als dat een gemeenschap van mensen zou creëren waarin iedereen zich in zijn eigen setting, rustig, bedaard en intens genietend van het geloof dat hij beleeft, zich op zijn eigen leven zou kunnen richten zonder de directe omgeving ermee te affronteren, dán was er niks aan de hand geweest.

Maar dit is een innerlijke beschaving die zich kennelijk ten doel stelt om zich via de weg van klagen en claimen iedereen om zich heen erop attent te maken dat we hier te maken hebben met een islamitische gemeenschap die alsmaar vindt dat ze tekort gedaan wordt.

Bij de anders denkenden creëert dat een sfeer van, noem het maar, chantage. “Als wij vanwege ons geloof niet op gepaste wijze en met respect worden bejegend en ons leven mogen leiden,” – dat mogen ze best – “dan…”. Maar ze bestaan bij de gratie van het steeds onder de mensen brengen van het idee dat ze tekort worden gedaan op dit punt.

ADVERTISEMENT – CONTINUE READING BELOW

DE SAMENLEVING, DIE NIET SNAPT WAT ER AAN DE HAND IS, PROBEERT MET “BRUGGENBOUWERS” EN “VERBINDENDE KRACHTEN” DE BOEL KOEST TE HOUDEN
En dat creëert binnen de samenleving een verwekelijking, want de samenleving is inmiddels een beetje bang van dat geklaag. En als dat ook nog met geweld gepaard gaat, dan probeert de samenleving, die het niet helemaal snapt wat er aan de hand is, met “bruggenbouwers” en “verbindende krachten” de boel koest te houden.

Zo is er een enorme welzijnsindustrie ontstaan die gesubsidieerd en wel tegen alle bestuurders zegt: “Je hebt ons nodig, want wij zijn de voelsprieten, wij zitten in de haarvaten van die gemeenschappen. Als wij ons gezegende werk niet mogen doen en die groepen niet in bedwang kunnen houden, dan breekt de pleuris uit.”

Om al die bruggenbouwers maar een beetje hun werk te laten doen, zonder dat we enig gevoel hebben van wat dat netto nou eigenlijk oplevert, tsja… en die hulpverleningsindustrie gaat op zo’n kinderlijke manier te werk, met zwemles, fietscursus en wat voor ’n cursussen al niet… dan heeft men het gevoel dat we goed bezig te zijn; want wij zijn tolerant en wij zijn kosmopolitisch. En zo komt het gaandeweg wel goed.

Nou, in mijn strafrechtpraktijk merk ik dat het helemaal niet goed komt. Sterker nog, het wordt steeds erger.’

Veenbrand 2
Wat is het beeld?

‘Als je een beetje psychologie kent, in de strafpraktijk werkt en zoveel mensen van Islamitische afkomst, met name kinderen voorbij ziet komen die je moet begeleiden naar de rechter toe, dan weet je dat de integratie, waarin men zoveel ambitie, geld en moeite heeft ingestopt, niks oplevert.

Dat is psychologisch goed te verklaren, want als je een generatie kweekt, nu al de derde, die met hulpverlening duwend naar het rechte pad in het gareel moet worden gehouden, dan weet zo’n generatie “als we claimen en klagen, dan krijgen we wel wat voor elkaar”.

Een soort conditionering?

‘Juist. En de hand die geeft, reikt altijd aan de hand die ontvangt. En dat geeft bij de ontvangende partij geen gevoel van dankbaarheid, maar juist een gevoel van afhankelijkheid dat vreet in het zelfvertrouwen.

ADVERTISEMENT – CONTINUE READING BELOW

Zo kweek je geen vrije burger die zelf een drempeltje overgaat, maar één die externaliserend door het leven gaat, die – als het even mis is – de schuld altijd buiten zichzelf zal zoeken. Dat maak ik dagelijks mee. En dat is bij de derde, vierde generatie véél sterker dan tien jaar geleden. Dat komt omdat men weet, dat als je een beetje zanikt hier en vanuit een vermeende onderliggende positie schreeuwt om hulp, dat je het dan gewoon krijgt.

Intussen is de hulpverleningsindustrie zo immens geworden dat de instellingen op haar beurt de hulpvraag nodig hebben om zichzelf in stand te houden. Ze zijn gespecialiseerd geraakt, niet in het voorkomen van de hulpvraag, maar in het optimaliseren daarvan. Dan schrijven ze dus rapporten als: “De discriminatie op het werk neemt toe.” Lariekoek. Dat geeft allemaal extra onvrede.’

Buiten de groep hulpontvangers?

‘Nee, juist daarbinnen. Dat is nou het gekke. Je zou denken dat ze je met de pet in de hand bedanken, zo van: “Oh, mag ik gratis naar het zwembad? Wat fijn.” Ja, dit is een heel infantiel voorbeeld, dat weet ik wel. Onze mensen, om het zo maar te noemen, worden beschuldigd van wij-zij-denken, maar díe groep denk bij uitstek in wij-zij. Dat komt door die lullige zendertjes waar ze naar zitten te kijken, die cultuur waar ze zo in blijven hangen dat de ouderen na drie generaties nog geen Nederlands spreken, maar bij mij aan het bureau wel vlekkeloos de woorden “discriminatie” en “racisme” uitbrengen – dat kenden ze dan weer wel. Dat is hen aangepraat.’

Veenbrand
Bent u geen verlengstuk van die hulpverlening?

‘Ik heb een gereedschapskoffer. En ik kijk gewoon aan de hand van het wetboek of de bewijspositie van Achmed of Rachid van dien aard is dat ik er een leuk pleidooi uit kan wringen. Of er gebrek aan bewijs is of niet, Achmed en Rachid ontkennen toch wel. Als advocaat ben je altijd in staat om te zoeken naar sluipwegen.

Of ik ze daarmee “help”? Ik geef ze geen geld. Ik houd ze niet lui. Wat ik wel zie, is dat de honderden jongens waar ik op doel, die dagelijks voor de rechtbanken verschijnen, het verder kunnen schudden.

Al die vonnissen zijn in feite stempels met “arbeidsongeschikt”. Denk je nou werkelijk dat de jongens die zich ramkrakend, plofkrakend en schietend in hun onderhoud voorzien, dat doen met van wanhoop doortrokken gezichten omdat ze geen stageplaats kunnen krijgen? Ben je besodemieterd.

Die zijn al generaties gewend aan het snelle geld. Zoveel verdien je niet aan de lopende band.’

Hoe verklaart u de radicalisering?

‘Ook die jongens kijken uit naar een identiteit, anders dan rechtbank in, rechtbank uit, bajes in, bajes uit. Ter compensatie van hun wankele eigendunk, die zelfs door de hulpverlening niet opgevijzeld kan worden, kunnen ze makkelijk radicaliseren.’

De Brusselse en Parijse terroristen bleken ook ‘gewone’ criminelen te zijn.

‘Dat zijn allemaal draaideurcriminelen. Als je dag in en uit in je onderhoud hebt voorzien met kraken – dat begint heel klein, met tasjesroof – en dan ben je opeens een uitverkorene van Allah, want je offert je leven op, dan moet je daar wel enige zin in zien. Dat is dan eindelijk eens geen financieel gewin.

ADVERTISEMENT – CONTINUE READING BELOW

Nee, dat is je status binnen de groep. Maar er moet ook een geweldige religieuze motoriek achter zitten. Het is niet zo dat ze het gewoon doen.

Nee, het is de verwachting dat ze daarboven worden ontvangen als een held die netjes de klus hebt geklaard. Maar je moet niet denken dat het allemaal schriftgeleerden zijn die langs de weg van de koran tot een eerlijke overtuiging zijn gekomen. Nee, zo is het ook weer niet.’

Het beeld van de vrome moslim, die zich twintig jaar verdiept in de koran en dan tot een wilsbesluit kom om een aanslag te plegen, klopt niet?

‘Nou, die zullen er misschien ook wel zijn. Maar verder zijn het allemaal crimineeltjes. Dat had ik je zo kunnen voorspellen, want die kennen elkaar allemaal. De Marokkaanse gemeenschap zit dan – waar je nu veel van hoort – in Molenbeek, maar ze zitten ook in Wallonië.

Toen ze nog in drugs deden en de grens nog werd bewaakt, liep er weleens eentje tegen de lamp. Die zaken kreeg ik ook, want ik werkte toen nog vanuit Maastricht. Veel carjackings, dag in dag uit, op de Frans-Belgische grens.

Er waren ook gruwelijke overvallen hoor. Dat waren Noord-Afrikanen uit de Magreb die in de miserabele Franse grenssteden woonden en in België op rooftocht gingen, waar je veel vrijstaande landhuizen hebt. De eigenaars werden dan afgelegd en gebonden, gemarteld en floep, de grens over. Soms liep er dan eentje tegen de lamp en dan zag je direct de dwarsverbanden.

In Nederland bestaat het netwerk vooral uit Rotterdam, Gouda, Utrecht Kanaleneiland, Amsterdam-West. Dat zijn allemaal lijntjes. Nu ze in België op de huid worden gezeten, kun je verwachten dat ze naar Rotterdam komen.

En de gemeenteadministratie laat het afweten. Aan de hand daarvan hoef je niet te kijken wie waar woont. Dat heeft geen enkele zin. Ik neem nog een glaasje wijn.’

‘Wat zich ook wreekt is dat ze toch denken dat ze vanuit een superieure achtergrond tot ons zijn gekomen.’

Dat lijkt te wringen met hun sociaal achtergestelde positie.

‘Natuurlijk wringt dat, en geeft dat frustratie. Hoe je het ook wendt of keert: met die islamitische gemeenschap wordt het er hier niet gezelliger op.

HOE JE HET OOK WENDT OF KEERT: MET DIE ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP WORDT HET ER HIER NIET GEZELLIGER OP.
Waar ze zich ook vestigen, de vrolijkheid neemt niet toe. Dat heb je met heel veel import-mensen wel, zoals Surinamers en Antillianen. Wat die islamitische gemeenschap bindt is één, religieuze hysterie, twee, een verwrongen seksuele moraal en drie, een soort Rifgebergte-gerelateerde agressie.

Nu moet je eens kijken wat er in Duitsland gebeurt: één miljoen vluchtelingen, dat er inmiddels 1,3 miljoen zijn. Bij die toevloed zijn er 300.000 totaal ongeregistreerd. Van de geresisteerden had zeventig procent geen identiteitsbewijs. Iedereen zegt: “Ik ben Syriër.” Als je uit Syrië komt – als je onze beleidsmensen mag geloven zijn ze allemaal hoogopgeleid – neem je dan je diploma’s niet mee, en heb je geen identiteitskaart? Wat je in Europa krijgt is een toevloed van een paar miljoen uit een islamitische cultuur afkomstige vluchtelingen, die – daar kun je op papier een prachtig mooi spreidingsbeleid voor opstellen – bij elkaar gaan zitten in de grote steden, waar ze al zaten. Dat is menselijk, om aansluiting te zoeken. Hoe je het ook wendt of keert krijg je een complete parallelle samenleving. Een socialistische minister in Frankrijk die zei dat ze daar wel honderd Molenbeken hebben, werd enorm verketterd.’

JE IMPORTEERT MET DE SOENNIETEN EN SJIÏETEN DE MENINGSVERSCHILLEN DIE ZE HIER GAAN UITVECHTEN​
Valt dat nog bij te sturen?

‘Welnee. Dat gebeurt gewoon. Met zwendel over vluchtverhalen die geen mens kan controleren, daar heeft geen enkele instantie zicht op. Nou, daar zit je dan. Je importeert met de soennieten en sjiïeten de meningsverschillen die ze hier gaan uitvechten. En allemaal gedoe door die seksuele moraal en dat geweld. En wie wordt de maat genomen?

Ons soort mensen die daar met bedenkingen naar kijkt, want die worden kalltgestelt met verwijten over “racisme”, “discriminatie” en “xenofobie”. En je bent ook nog geen kosmopoliet. Nou, ik ben bij uitstek een kosmopoliet. Ik vind alle soorten mensen enig. Maar die groep bij elkaar, daar is geen vrolijkheid uit te wringen. En je moet ze eens over anderen horen.’

NOU, IK BEN BIJ UITSTEK EEN KOSMOPOLIET.
Racisme is geen blank monopolie?

‘Dat is ook zoiets. Als je het hebt over racisme, dan is “zwart” racisme – noem het maar even zo –veel virulenter dan “blank” racisme. Ik heb geen enkele neiging om iemand met een kleurtje anders te behandelen. Ik wilde dat ze daar eens mee ophielden. Maar bij De Wereld Draait Door ben je van harte welkom als je een “witman” de schuld ergens van komt geven. Wat een gelul. Wat kan iemand er aan doen hoe hij eruit ziet? Laten we een beetje lol maken met elkaar; de diversiteit is juist leuk!

Om je hele identiteit te ontlenen aan het bestrijden van welke racistische zeepbel dan ook… alsmaar dat gebeuk op “we moeten tolerant zijn en openstaan voor anderen”. Tegenover wie? Die lui staan zelf helemaal niet open. Dat willen ze ook helemaal niet.

Als je zoals ik van nature geneigd bent om altijd de vrolijke noot te zoeken, dan wordt het hinderlijk. Dan moet je je onmiddellijk gaan ergeren. Radio 1 uitzetten, de televisie uitzetten, want dat zijn allemaal vooringenomen, niet op feiten gebaseerde praatjes.

Maar als je afhaakt ben je een boze witte man. Dat wens ik me niet aan te trekken.’

U heeft bij DWDD weleens onomwonden gezegd: “Ik ben een boze witte man.” Hoe bedoelde u dat?

‘Nou, ik zie veel gekleurd racisme. En ik kan er ook niks aan doen dat ik wit ben. Ik vind het onzin om racisme zo eenzijdig te benaderen. Breek toch eens uit dat opgelegde stramien, van “als racisme zich voordoet, dan móet het wel wit racisme zijn”.

Je dooft het hele geestelijke debat als mensen niet kunnen zeggen: “Wat is dat voor een chagrijn, die Marokkaan, wat een lul.” Dat mag je niet zeggen, want dan ben je een racist.

Dus de gewone, intermenselijke reactie, die de gemiddelde Amsterdammer heeft voor iemand die vreemd gedrag vertoont, die moet gewoon maar een beetje tegen gepest kunnen, want daar leert hij van.

Er zijn misschien mensen die bij de VARA werken en in hun privéwoningen onafhankelijk proberen te denken, maar zodra de camera op de kop komt en de kijkcijfers in de smiezen gehouden worden, dan moeten ze oppassen: sociaal wenselijk zijn en laten zien dat hun hart op de goede plaats zit. Want anders beland je in de verkeerde categorie mensen.’

SEE THE CONVERSATION!

Artsen geven toe: ‘Kankerdiagnose uit winstbejag’..

WantToKnow.nl

Artsen geven toe: ‘Kankerdiagnose uit winstbejag’..

Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! 'Gewoon' een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..!

Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! ‘Gewoon’ een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..! Waren het vroeger pilletjes die je beter zouden moeten maken; tegenwoordig ligt het verkooopaccent op de andere 96% van de bevolking: ‘mensen gezond houden’…! Vooral vaccinaties zijn het gouden kalf voor Big Pharma.

Meer artsen geven toe:

Uit winstbejag worden valselijk kankerdiagnoses gesteld..

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit)

(origineel: Dave Mihalovic
Arts in natuurgeneeswijzen, kanker- en vaccinonderzoeker)

Big Pharma bribe moneyHet komt vaker voor dan je denkt: artsen die betrapt worden, bij het zich niet houden aan de door hen afgelegde eed. Daarbij de onjuiste diagnose ‘kanker’ stellend, bij gezonde individuen. Om snel geld te kunnen verdienen aan o.a. de gevolgen van giftige chemotherapie.. Waarom zouden artsen als enigen niét liegen, wanneer de hele kankerindustrie van begin tot eind een gigantische fabricage is? Is het een wonder, als door kankerverenigingen wereldwijd financieel de nadruk wordt gelegd op chemotherapie en bestraling, terwijl aan preventie bijna niets wordt gedaan?

Tja, met de preventie van ziekte verdienen artsen niets, met zieken behandelen wel. Neem Dr. Farid Fata, een prominente oncoloog uit Michigan, die een jaar geleden in de rechtbank heeft toegaf dat hij opzettelijk ten onrechte bij gezonde mensen de diagnose kanker stelde (HIER). Fata bekende ook chemotherapie voorgeschreven te hebben om geld te verdienen..

Waren zijn patiënten geschokt?
Reken maar. Natuurlijk waren ze geschokt, want wie vermoedt dat een dokter een valse diagnoses stelt om snel geld te kunnen verdienen? Het is gewetenloos. Toch gebeurt dit met de diagnose ‘kanker’ en met bijna elke ziekte, waardoor artsen extra inkomsten kunnen genereren door middel van commissies op basis van het aantal patiënten dat wordt behandeld met een specifieke geneesmiddel. Mensen worden gebruikt als handelswaar, zo simpel is het.

Veel van deze gewetenloze artsen zijn als gewetenloze zakenlui. Het enige verschil is dat ze jouw gezondheid en vertrouwen in hun handen hebben – een zeer gevaarlijke combinatie wanneer het om geld gaat, volgens Dr Mohammed Sayed, een gepensioneerde oncoloog, die toegeeft tegenwoordig deze trend steeds vaker tegen te komen. “Het was mijn keuze”, zei Fata tijdens de verbazingwekkende schuldbekentenis, waarin hij de namen van een groot aantal voorgeschreven medicijnen opdreunde, die hij door de jaren heen aan zijn patiënten had voorgeschreven. Bij elke bekentenis, uitte hij deze woorden:

“Ik wist dat het medisch gezien helemaal niet nodig was..”

Fata werd beschuldigd van het runnen van een US$ 35 miljoen kostend, zorgfraudesysteem, het bedrag waarvoor de overheid was benadeeld voor onnodige oncologie en hematologiebehandelingen. Fata heeft het frauduleuze systeem volgehouden vanaf 2009 tot 2015, in verschillende medische praktijken, waaronder de Michigan Hematologie Oncologie Centers met kantoren in Clarkston, Bloomfield Hills, Lapeer, Sterling Heights, Troy en Oak Park.

prostaatVolgens de overheid had Fata 1.200 patiënten en ontving hij een ruwe US$ 62.000.000 van Medicare; Hij had voor meer dan US$ 150 miljoen gefactureerd. Advocaat van het Openbaar Ministerie Barbara McQuade zei dat ze van plan is levenslang te eisen, Fata’s zaak is in haar kantoor de meest flagrante medische fraudezaak ooit. Fata heeft niet alleen de overheid schade berokkend, maar ook zijn patiënten.

Liegen met statistieken..
Een ander voorbeeld is prostaatkanker. Artsen geven valse prognoses zonder de patiënten de exacte feiten te verstrekken. Een prostaat bloedonderzoek (PSA) zoekt naar een prostaat-specifiek antigeen, een eiwit dat wordt geproduceerd door de prostaatklier. Hoge niveaus worden in verband gebracht met prostaatkanker. (zie ook onze artikelen over prostaatkanker, oa.HIER en HIER)

Het probleem is, dat de associatie is niet altijd correct is en als het wel zo is, dan hoeft prostaatkanker niet per se dodelijk te zijn. Wist je dat ‘slechts’ 3% van de mensen sterven aan hun prostaatkanker. De PSA-test leidt meestal tot ‘overdiagnose’, tot biopsies en behandelingen, waarbij de bijwerkingen impotentie en incontinentie zijn.. Waarom dan in godsnaam deze test..??!

Herhaaldelijke biopsieën kunnen bovendien de verspreiding van kankercellen door het spoor van de naald tot gevolg hebben, of uitzaaiingen door het lekken van cellen in de bloedbaan of in het lymfestelsel. Meer dan 90% van de artsen die patiënten aanraden om kankerbehandelingen te ondergaan zullen commissie ontvangen voor elke behandeling die de patiënten krijgen.Dit is riskant en kan op de lange termijn dodelijk zijn, voor die mensen, die niet weten hoe zelf te zorgen voor hun gezondheid; voor die mensen, die naar de valse statistieken kijken en zich daardoor laten overhalen.

Er zijn tientallen uitstekende studies gedaan naar mannen die naar aanleiding van biopsie kanker in de prostaat hebben ontdekt.In meer dan 97% van de gevallen verspreidt de kanker zich niet of de patiënt sterft aan iets heel anders, lang voordat er uitzaaiingen zijn. In de 3% waarbij de prostaatkanker agressief is en schadelijk voor de patiënt, is deze bij ontdekking al zover verspreid dat er niet meer geopereerd kan worden, en dat was al zo lang voordat de tumor ontdekt werd.

Bevolkingsonderzoek borstkanker dient ook kritische te worden benaderd, in plaats van een klakkeloze acceptatie..!

Bevolkingsonderzoek borstkanker dient ook kritische te worden benaderd, in plaats van een klakkeloze acceptatie..! Steeds meer bewijzen tonen aan dat deze onderzoeken eerder gevaarlijk dan nuttig zijn.. (klik op afbeelding voor artikelen op deze site)

Arts en opleiding; wat leert de a.s. dokter daar..?
Na zoveel onderwijs op emotioneel, mentaal gebied en de fysieke toestand van de mens, zou je verwachten dat een arts voor zijn of haar patiënten een stuwende kracht van goede wil zal zijn. Helaas, teveel artsen vinden niet het welzijn van hun klanten het belangrijkste. De noodzaak om hun ego op te peppen, hun zelfbehoud en de zoektocht naar geld, kunnen leiden tot schade bij de patiënt.

Aan vrouwen wordt verteld dat het weghalen van de baarmoeder tot genezing leidt voor baarmoederkanker en vele andere klachten. Dit is helemaal niet waar. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen enkele verbetering is in de kans op overleving, hoe vaak ook deze onnodige agressieve behandeling wordt ondergaan. Screening op borstkanker heeft geleid tot een toéname van sterfte door borstkanker en er wordt niets gedaan aan preventie (voor Engelstalig artikel zie (HIER).

Mammografie, wetenschappelijk gerotzooi..!!
Ondanks dat er geen enkel bewijs is voor de werkzaamheid van periodieke mammografie, suggereren de Society of Breast Imaging (SBI) en het American College of Radiology (ACR) dat borstkankerscreening zou moeten beginnen op 40-jarige leeftijd en nog eerder bij bepaalde risicopatiënten. Dit zijn weliswaar Amerikaanse aanbevelingen, maar hier in Nederland en elders in Europa lijkt men geneigd, als een kip zonder kop achter deze regels aan te lopen.. ONZIN echter, zo blijkt uit veel Europees onderzoek inmiddels. (klik op plaatje hiernaast!)

In het tijdschrift van de American College of Radiology (JACR) zijn de aanbevelingen van SBI en ACR gepubliceerd: de jaarlijkse screening van borstkanker zou op de leeftijd van 40 zou moeten beginnen (Journal of the American College of Radiology (HIER)). Bij vrouwen in de ‘hogere risico’-groep zelfs al vanaf dertig 30 jaar. Het aantal vrouwen tussen 25 tot 39 jaar in Amerika met gevorderde borstkanker is echter bijna verdubbeld tussen 1976 en 2009; dit verschil is te groot om een kwestie van toeval te zijn; het zegt meer over de diagnoses.

Een verontrustende studie werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (HIER). De maatschappelijke aandacht wordt gevestigd op het feit dat mammografie meer schade veroorzaakt dan dat het goed is voor de miljoenen vrouwen die de afgelopen 30 jaar geloofden in screening als primaire strategie in de strijd tegen borstkanker. Het gaat gewoon om geld, dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Is het niet tijd om eindelijk die trend te herkennen?

Inmiddels een van de meest gebruikte, maar ook meest omstreden behandelingsmethode van kanker: chemotherapie. Uit de cijfers blijkt terecht argwaan..!

Inmiddels een van de meest gebruikte, maar ook meest omstreden behandelingsmethode van kanker: chemotherapie. Uit de cijfers blijkt terecht argwaan..!

Het wellicht grootste sprookje: Chemotherapie geneest helemaal niet..!
Chemotherapie stimuleert de groei van kanker; het zorgt ervoor dat je lichaam langzaam kapot gaat. Chemotherapie geeft op de lange termijn meer sterfte. De meeste patiënten die chemo ondergaan sterven snel ofwel worden na de chemotherapie 10-15 jaar lang geplaagd door allerlei ziekten. Chemotherapie vernietigt het immuunsysteem, verhoogt de neuro-cognitieve achteruitgang, verstoort het endocriene functioneren en veroorzaakt orgaan- en stofwisselingtoxiciteit.

Patiënten leven door, eigenlijk in een permanente staat van ziek-zijn, tot aan hun dood. De kankerindustrie marginaliseert de veilige en effectieve behandelingen tegen kanker, terwijl de door hun gepatenteerde, dure en giftige remedies worden gestimuleerd, waarvan de risico’s elk voordeel overschrijden. Dat is waar ze goed in zijn en ze doen het omdat het simpelweg veel geld oplevert.

De reden waarom de 5-jaar overleving de standaard is gemaakt, is omdat het bij de meeste kankerpatiënten lichamelijk bergaf gaat na deze periode. Dat is slechte reclame en de kankerindustrie weet dat. Ze willen het publiek niet het ware percentage statistische sterfte door uitzaaiingen op langere termijn geven, 97%! Als we de statistieken op lange termijn voor alle vormen van kanker die cytotoxische chemotherapie hebben toegediend gekregen bekijken, 10 + jaar; en de objectieve gegevens van rigoureuze evaluaties inclusief de kosteneffectiviteit en de impact op het immuunsysteem, kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit erbij betrekken, dan zou het heel duidelijk zijn dat chemotherapie weinig bijdrage levert aan de overleving bij kanker.

CancerMeme2

Een dergelijke studie door onafhankelijke onderzoekers naar chemotherapie is nooit gedaan. De enige beschikbare studies zijn door de kankerindustrie gefinancierd en geen van die studies heeft ooit de bovenstaande variabelen gekwantificeerd. Waarom? Geld, hebzucht en winst houden de kankerindustrie draaiende, daarom. Het kanker-establishment moet niets hebben van de waarheid, omdat er geen winsten te behalen zijn als de ziekte wordt uitgeroeid. Er is geen bestuursorgaan in de wereld welke consumenten beschermt tegen deze giftige therapieën of zelfs tegen bekende kankerverwekkende stoffen in ons voedsel en in onze omgeving, want ook dat zal de eruit voorkomende winst stopzetten.

Het is een gigantische industrie..!!
De meest krachtige anti-carcinogene planten in de wereld, zoals cannabis, worden gedemoniseerd en illegaal gemaakt, omdat ze zo effectief zijn in het doden van kankercellen, zonder enige bijwerkingen. En wist je dat cannabinoïden zó efficiënt in de behandeling tegen kanker zijn, dat de Amerikaanse regering ze in 2003 heeft gepatenteerd..? Kunnen ze ze weer controleren; er in ieder geval goed geld aan verdienen. (HIER). Indien dit ‘wondermiddel’ nu eens EERST zou worden gebruikt door de orthodoxe geneeskunde, dus als wegsnijden, wegbranden, giftige chemotherapie en bestralingen vooralsnog zouden worden vermeden, dan zou genezing voor 90% gemakkelijk te bereiken zijn.

Maar feit is, dat de leiders in de medische gemeenschap absoluut geen interesse hebben in het vinden van een ‘wondermiddel’. Een wondermiddel zou de farmaceutische bedrijven honderden miljarden dollars kosten en patiënten zouden minder ziekenhuisopnames hebben, minder doktersbezoeken, enz.

FDA marijuhanaJe kunt de oncoloog vragen waarom de kansen op overleving slechts 3% zijn (daarbij al hun statistische wartaal zoals ‘5-jaarsoverleving’ en misleidende termen als ‘remissie’ en ‘reactie’ negerend), terwijl het gebruik van zoiets als DMSO (HIER) de kans op overleving tot meer dan 90% zou vergroten. Het ter sprake brengen van DMSO zal de meesten van de oncologen tot zwijgen brengen…

Waarom? Omdat DMSO een natuurlijk product is, dat kan niet worden gepatenteerd en rendabel worden gemaakt, omdat het in het grote hoeveelheden gratis en voor niets wordt geproduceerd door de houtindustrie. Dr. Farid Fata is daarmee dus slechts een gevolg van het systeem. Er zijn duizenden wettig praktiserende artsen en oncologen in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld, die zich schuldig maken aan dezelfde misdaden, maar omdat zij onder de radar vliegen, worden zij nooit gepakt.

Als we doorgaan met deze poppenkast, het publiek laten geloven dat met vergif kanker kan worden behandeld, dan zullen mensen blijven sterven en de artsen zullen geld blijven verdienen tot aan de dag dat hun patiënt sterft. Zo af en toe kunnen we een aantal van hen betrappen, zoals Dr. Fata. We beweren dat hij vogelvrij is, verbannen hem en bezoedelen zijn reputatie. Want een gezond persoon zou nooit onnodig mogen worden blootgesteld aan chemotherapie, alleen omdat een arts zo nodig meer geld wil verdienen.

We kunnen de arts die om geld gif voorschrijft aan een gezonde persoon hard veroordelen en juridisch vervolgen, maar we accepteren met trots de arts die om geld vergif voorschrijft aan een ongezonde persoon. Hoe het paard achter de wagen wordt gespannen en de nietsvermoedende patiënt geen patiënt is, maar klant van de verkopende dokter..

doktoren kankerquotes

Links Zijn is een geestesziekte door Anne Marie Waters.

In mijn mailbox om te publiceren in weblogvanjou. Bij deze.

Links Zijn is een geestesziekte

image

De Britse activiste en publiciste Anne Marie Waters is directeur vanShariawatch.org.uk en bestuurslid van Pegida UK. Zij schreef onlangs het geruchtmakende artikel Why Leftism Is A Mental Illness. Waters betoogt dat de huidige linkse beweging in haar opvattingen trekken vertoont van een ernstige persoonlijkheidsstoornis.

————————————————————————-

Onlangs tweette ik dat ik begin in te zien dat Links Zijn een geestesziekte is. Dat statement bracht wat mensen in verwarring, dus het kan best wat verdere toelichting gebruiken.

Verder lezen

UPDATE 21 juli Uitvaart. In Mali zijn op woensdag 6 juli 2016 de 29-jarige sergeant der 1e klasse Henry Hoving en de 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld omgekomen.

Bij toeval heb ik mail contact gehad met de moeder van Kevin, was niet de bedoeling, maar soms komt het op je weg. Henny heel veel sterkte.

In zijn woonplaats Winschoten vond woensdagmiddag de uitvaartdienst van de in Mali omgekomen militair Henry Hoving (29) plaats.

Verder lezen

`n Verhoal over HinderkTepper oet Kolham aan de Hoofdweg 8

In mijn mailbox een verhaal in het Grunnegs door Egbert Knapper over mijn vader Hendrik Tepper. De eerste foto: mijn ouders met hun eerste auto. Tweede foto mijn pa met zijn peerd.   Deze tekst is van beheerder weblog Henk TepperIMG_0619 (Edited)pa en moe vrouger

`n Verhoal over HinderkTepper. 50 jaar geleden , rond 1965

Aan de hoofdweg in Kolham woonde een boer Tepper en in de volksmond werd er altied overHinderkTepperproat.

Verder lezen